Nabava velike vrijednosti

Dizelsko gorivo, eurodiesel

– Dokumentacija
– Troškovnik
– Zapisnik o otvaranju ponuda
– Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
– Odluka o odabiru

Nabava 7 autobusa EU

– Dokumentacija
– Tehničke specifikacije
– Zapisnik o otvaranju ponuda
– Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
– Odluka o odabiru

Nabava male vrijednosti

Autogume

– Dokumentacija
– Zapisnik o otvaranju ponuda
– Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
– Odluka o odabiru
– Troškovnik

Rezervni dijelovi

– Dokumentacija
– Troškovnik
– Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
– Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
– Odluka inter cars
– Odluka santini
– Odluka trgometal

Usluge osiguranja

– Dokumentacija osiguranje
– Troškovnik
– Zapisnik o otvaranju ponuda
– Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
– Odluka o odabiru

Nabava usluga promidžbe i vidljivosti

– Dokumentacija
– Troškovnik organizacije završne konferencije
– Troškovnik zakupa medija
– Zapisnik o otvaranju ponuda
– Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
– Odluka o odabiru