JAVNA NABAVA

PLAN NABAVE:

2018. godina

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE:

1. izmjena i dopuna plana nabave 2018.

2. izmjena i dopuna plana nabave 2018.

3. izmjena i dopuna plana nabave 2018.

4. izmjena i dopuna plana nabave 2018.

5. izmjena i dopuna plana nabave 2018.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA:

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Polet d.o.o., Vinkovci kao naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.


PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE I DOKUMENTACIJI:

Obavijest o pozivima na nadmetanje:

 

Nabava 7 gradskih poluniskopodnih autobusa


 

 BAGATELNA NABAVA

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (jednostavna nabava)

Obavijest o bagatelnoj nabavi

Revizorske usluge

Postupak provođenja nabave revizorskih usluga

Nabava usluge pregleda DON-a

Dokumentacija nabave usluga

a href="/images/Izjava-o-nekažnjavanju-Obrazac-1.pdf""Izjava o nekažnjavanju

Ulje, maziva i antifriz 2019

Dopis- ulje

 


POLET D.O.O.
za cestovni prijevoz putnika i prate?e djelatnosti u prometu
  Trg kralja Tomislava 1, 32100 VINKOVCI
  http://www.polet.hr
  polet@polet.hr
   
  telefonski brojevi:
centrala: +385 (0) 32 308 935
direktor: +385 (0) 32 308 933
informacije: +385 (0) 60 332 233
putnicki promet: +385 (0) 32 308 134
   
  autobusni kolodvor:
telefon/fax: +385 (0) 32 309 942
e-mail adresa: kolodvor@polet.hr
Facebook page Pišite nam POLET D.O.O.