User Menu

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvijete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju najmanje pet dana.

 

 1) Nabava goriva eurodisel BS za potrebe Polet d.o.o., Vinkovci

Temeljem čl.198. st.3. ZJN 2016 na internetskoj stranici Polet d.o.o., www.polet.hr objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi goriva i troškovnik za predmetni postupak javne nabave. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 ( pet ) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.polet.hr. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti naručitelju na adresu elektroničke pošte pravnik.ivana@polet.hr .

Nakon provedenoga savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

 

Prethodno savjetovanje otvoreno od 31 .svibnja. 2017.g. do 06. lipnja. 2017.g.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

2) Nabava rezervnih dijelova za potrebe Polet d.o.o., Vinkovci

Temeljem čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvijete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju najmanje pet dana.
Temeljem čl.198. st.3. ZJN 2016 na internetskoj stranici Polet d.o.o., nacrt dokumentacije o nabavi rezervnih dijelova i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 12.12.2017. do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte pravnik.ivana@polet.hr

Nakon provedenoga savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju:

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o savjetovanju

 

3) Nabava goriva eurodisel BS za potrebe Polet d.o.o., Vinkovci

Temeljem čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne  nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvijete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju najmanje pet dana.
Temeljem čl.198. st.3. ZJN 2016 na internetskoj stranici Polet d.o.o., www.polet.hr i u Elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi goriva i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 08.06.2018 do 13.06.2018. do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge.
Nakon provedenoga savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim  primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju:

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o savjetovanju

 

 

4) Nabava 7 gradskih niskopodnih autobusa za potrebe Polet d.o.o., Vinkovci

Polet d.o.o., Vinkovci, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – nabava solo gradskih poluniskopodnih autobusa za prijevoz putnika.

Sukladno čl. 198.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi(NN br.120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetom nabave, Naručitelj POLET d.o.o. Vinkovci, Trg kralja Tomisalva 1., ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno sa troškovnikom i tehničkim specifikacijama.

Prethodno savjetovanje objavljujemo na internetskoj stranici Polet d.o.o., www.polet.hr i u Elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajati do 05.12.2018.godine.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informcijama i dokumentacijom koji su obavljeni.

Nakon provedenoga savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Nakon okončanja predhodnog savjetovanja naručitelj može izmjeniti predhodno objavljen opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebne uvijete za izvršenje ugovor pod uvijetom da te izmjene nisu značajne.

 

Dokumentacija

Izvješće o prethodnom savjetovanju

 

5) Nabava 7 gradskih niskopodnih autobusa za potrebe Polet d.o.o., Vinkovci

Polet d.o.o., Vinkovci, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – nabava solo gradskih poluniskopodnih autobusa za prijevoz putnika.

Sukladno čl. 198.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi(NN br.120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetom nabave, Naručitelj POLET d.o.o. Vinkovci, Trg kralja Tomislava 1., ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno sa troškovnikom i tehničkim specifikacijama.

Prethodno savjetovanje objavljujemo na internetskoj stranici Polet d.o.o., www.polet.hr i u Elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajati do 26.03.2019.godine.

 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informcijama i dokumentacijom koji su obavljeni.

 

Nakon provedenoga savjetovanja naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga izraditi te ga objaviti na internetskim stranicama i putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Nakon okončanja predhodnog savjetovanja naručitelj može izmijeniti prethodno objavljen opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebne uvijete za izvršenje ugovor pod uvjetom da te izmjene nisu značajne.

 

 

Dokumentacija

Troškovnik

Tehničke specifikacije

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Facebook page Pišite nam POLET D.O.O.