PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvijete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju najmanje pet dana.

 

 1) Nabava goriva eurodisel BS za potrebe Polet d.o.o., Vinkovci

Temeljem čl.198. st.3. ZJN 2016 na internetskoj stranici Polet d.o.o., www.polet.hr objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi goriva i troškovnik za predmetni postupak javne nabave. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 ( pet ) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.polet.hr. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti naručitelju na adresu elektroničke pošte pravnik.ivana@polet.hr .

Nakon provedenoga savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

 

Prethodno savjetovanje otvoreno od 31 .svibnja. 2017.g. do 06. lipnja. 2017.g.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

 

 

2) Nabava rezervnih dijelova za potrebe Polet d.o.o., Vinkovci

 

Temeljem čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvijete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju najmanje pet dana.
Temeljem čl.198. st.3. ZJN 2016 na internetskoj stranici Polet d.o.o., nacrt dokumentacije o nabavi rezervnih dijelova i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 12.12.2017. do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte pravnik.ivana@polet.hr

Nakon provedenoga savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju:

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o savjetovanju

 

 

3) Nabava goriva eurodisel BS za potrebe Polet d.o.o., Vinkovci

 

Temeljem čl. 198. ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne  nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
    Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
    Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvijete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju najmanje pet dana.
    Temeljem čl.198. st.3. ZJN 2016 na internetskoj stranici Polet d.o.o., www.polet.hr i u Elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi goriva i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 08.06.2018 do 13.06.2018. do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge.
Nakon provedenoga savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim  primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju:

 

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o savjetovanju

Facebook page Pišite nam POLET D.O.O.