PREDNOSTI OGLAŠAVANJA NA VOZILIMA JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA:

 

• Komunicirajte sa ciljanom skupinom sa velikim spektrom oglasnih površina!

Oglasna poruka na vanjskim površinama autobusa, posebno na potpuno oslikanom autobusu daje najveci efekt u autobusnom oglašavanju.

• Autobusno oglašavanje doseže do potrošaca do kojih drugi tradicionalni mediji ne uspijevaju!

Sve više ljudi provodi sve više vremena izvan svog doma. Autobusi ne zahtijevaju nikakvo ukljucivanje ili spajanje poput TV-a ili radija. Oni su odlicna nadopuna na komunikacijskom tržištu, a isto tako mogu ucinkovito nastupati i kao samostalni medij.

• Autobusi nude odličnu pokrivenost i potpuno se prilagođavaju oglašivačima!

Autobusi pružaju nacionalnu pokrivenost, lokalnu pokrivenost, pokrivenost pojedine regije, gradova ili predgrada i stoga imaju odlicnu predispoziciju na naprave ucinak tamo gdje
je potreban.

• Ugodno provedeno vrijeme!

Autobus doseže do potrošaca u trenutku dok razmišlja o kupnji, na putu do trgovine, prisutan je u vrijeme odlaska na posao i u školu, na povratku sa dnevnih aktivnosti, u poslijepodnevnim satima kada koristimo slobodno vrijeme, kao i kasno navecer za vecernjih aktivnosti.

• Djelujte zeleno !

Oglasna poruka na autobusu najmanje utjece na poremecaj urbanog okoliša.

 

FORMATI ZA OGLAŠAVANJE

LIJEVA STRANA

Oglasne poruke na lijevoj strani autobusa su namijenjene kako vozacima i njihovim suputnicima, tako i pješacima i ostalim prolaznicima. Njihov sadržaj mora biti jasan i citljiv jer ga ciljana skupina prihvaca brzo, odnosno u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

Image00003

Untitled-1

 

 

Image00007

DESNA STRANA

Oglasne poruke na desnoj strani autobusa su više informativnog karaktera i prije svega su namijenjene putnicima na autobusnim stajalištima i prolaznicima koji oglasnu poruku procitaju iz neposredne blizine.

Untitled-2

 

 

STRAŽNJA STRANA

Oglasne poruke na stražnjoj strani autobusa su namijenjene pretežno vozacima i njihovim suputnicima.

Untitled-3

Pozicija STRAŽNJA STRANA - cijela je pored vozaca i njihovih suputnika orijentirana i na prolaznike te je usmjerena prvenstveno na odluke o kupnji proizvoda ili korištenju usluga.

To posebno važi za poziciju STRAŽNJA STRANA – pola.

Posebnost oglasnih površina na stražnjoj strani autobusa je u tome što je mogucnost citanja oglasne poruke znatno duža.

Image00001

 

CIJELI AUTOBUS

Kompletno oslikavanje autobusa u svrhu oglašavanja je najucinkovitiji nacin iskorištavanja autobusne površine i doseže daleko najvecu pozornost ciljane skupine. Autobus oslikan sa reklamnom porukom preko cjelokupne vanjske površine je uocljiviji od ostalih i posebno se istice u prometu.

 

 IMG 0089
IMG 0113  Tako oslikan autobus predstavlja veliki objekt oglašavanja.  Njegova velicina iznenaduje i stvara se dojam velike snage oglašivaca.

 

 

UNUTRAŠNJI PROSTOR U AUTOBUSU

Unutrašnje oglašavanje u autobusa podrazumijeva oglašavanje na:
• postavljanje plakata u autobusu, dimenzija 50x70 cm
• horizontalne reklame iznad prozor
• izrada reklama na rukohvatima.

Image00010 Image00009

 

 

 

Facebook page Pišite nam POLET D.O.O.