CJENIK NAJMA PROMIDŽBENIH POVRŠINA NA AUTOBUSIMA

 

1m²………290,00 kn/mjesečno

popust 15% za ugovor na 6 mjeseci

popust 30% za ugovor na 12 mjeseci

 

poseban popust (uključuje sve površine – lim i staklo)

1 autobus…..1 godina…..15.000,00 kn

1 autobus…..2 godine…..12.750,00 kn godišnje

2 autobusa…..1 godina…..27.000,00 kn

2 autobusa…..2 godine…..22.950,00 kn godišnje

 

  • u cijene nisu uključeni troškovi izrade oslikavanja

  • u cijene nije uračunat PDV

 

KORISTITE AUTOBUSE KAO PUTUJUĆE JUMBO PLAKATE

Facebook page Pišite nam POLET D.O.O.