O nama

OPĆE INFORMACIJE

 

Počeci POLET-a kao prijevozničkog poduzeća datiraju još iz 1964. godine od kada se kontinuirano bavi organiziranim prijevozom putnika. Od poduzeća koje je u početku radilo s 5 autobusa, ova tvrtka razvila se u značajnog prijevoznika na području Vukovarsko – srijemske županije pa i šire.

Unutarnji ustroj s odgovarajućom kvalifikacijskom strukturom radnika i razvijenim tehničko-tehnološkim uvjetima pružanja prometnih usluga, čimbenici su koji pružaju garanciju za kvalitetno obavljanje prometnih usluga.

DJELATNOST DRUŠTVA

 

Osnovna djelatnost tvrtke POLET d.o.o. je prijevoz putnika u gradskom, županijskom, međužupanijskom i slobodnom prometu. Glavnina aktivnosti usmjerena je na obavljanje gradskog i županijskog prometa tj. na povezivanje svih mjesta naše županije i zadovoljavanje potreba stanovništva za prijevozom.

PODACI O DRUŠTVU

 

POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu u vlasništvu je lokalnih jedinica samouprave od kojih je grad Vinkovci većinski vlasnik sa 62,22 % temeljnog udjela. Ostalih 37,78 % odnosi se na grad Otok te slijedeće općine: Nijemci, Stari Jankovci, Tovarnik, Nuštar, Tordinci, Jarmina, Ivankovo, Stari Mikanovci i Rokovci – Andrijaševci.

Organi upravljanja društva su Skupština društva, Uprava i Nadzorni odbor. Skupštinu cine svi predstavnici lokalne samouprave koji imaju udjel u društvu. Uprava društva sastoji se od jednog člana; direktor gosp. Mijat Kurtušić, univ.spec. oec. Upravu društva svojom odlukom imenuje i razrješava Skupština društva. Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova koje bira Skupština društva. članovi Nadzornog odbora se imenuju na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Temeljni kapital društva je 23.042.800,00 HRK.

PLANOVI DRUŠTVA

 

 • kvalitetom voznog parka, točnim održavanjem linija te stručnim osobljem utjecati na povećanje broja putnika u javnom linijskom prijevozu
 • razvojem turizma u našoj županiji, atraktivnom ponudom aranžmana u tuzemstvu i inozemstvu, povećati prihod Putničke agencije te doprinijeti boljem iskorištenju vlastitog voznog parka
 • u novoj i suvremenoj mehaničkoj radionici razvijati djelatnosti za povećanje prihoda; npr. automatska praonica za autobuse i kamione, izmjena vjetrobranskih stakala, gumarski radovi, podmazivanje

ORGANIZACIJA RADA I POSLOVANJA DRUŠTVA

 

Organizacija rada podijeljena je na tri organizacijske jedinice:

 • Opći, pravni i ekonomski poslovi: financije i računovodstvo, pravna služba, istraživanje i razvoj, komercijala
 • Promet i održavanje: linijski prijevoz, povremeni prijevoz, servis i održavanje, skladište, registracija i osiguranje
 • Autobusni kolodvor i putničke agencije: prometna služba, prodaja i obračun karata, putnička agencija

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13) propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama, a cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Ostvarivanje prava na pristup informaciji omogućeno je podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navednog Zakona.

Pisani zahtjev se podnose na adresu (može i osobno):

Polet d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, 32100 Vinkovci

ili putem elektroničke pošte na:

razvoj@polet.hr

Za usmeni zahtjev ili putem telefona sastavit će se službena bilješka.

Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 08:00 – 14:00 sati.

Službenik za informiranje:
Sanja Crnaić, tel. 032/309-944, fax. 032/308-936

 • organizirana putovanja
 • izletnički programi
 • učeničke ekskurzije
 • hodočašća
 • lovni turizam
 • rezervacije smještaja
 • iznajmljivanje autobusa
 • prodaja autobusnih karata
 • posredovanje pri prodaji zrakoplovnih karata

 

Opći uvijeti i upute za turističke aranžmane

Preuzmi dokument

Kontakt

Cijenjeni posjetitelji naših stranica, na raspolaganju smo Vam za Vaše upite i želje.

Legalni dokumenti

Zakonski dokumenti regulirani Ustavom Republike Hrvatske.

Cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu.

Trg kralja Tomislava 1,

32 100 Vinkovci

www.polet.hr

polet@polet.hr

centrala: +385 (0) 32 308 935
direktor: +385 (0) 32 308 933
informacije: +385 (0) 60 332 233

EU projekt

Projekt i izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Putnička agencija
Poslovnica Vinkovci,

Trg kralja Tomislava 1

+385 (0) 32 308 939

agencija@polet.hr

Putnički promet

+385 (0) 32 308 134

slobodni-promet@polet.hr

Autobusni kolodvor

+385 (0) 32 309 942

kolodvor@polet.hr

Mehanička radionica

+385 (0) 32 309 942

kolodvor@polet.hr