logo eu financiranje

 

Naziv projekta:

Nabava autobusa za Polet d.o.o., Vinkovci

 

Opis projekta:

Nabava novog voznog parka od 7 novih autobusa za Polet d.o.o., Vinkovci u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza.

 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je podići i unaprijediti kvalitetu javnog prijevoza građana Grada Vinkovaca.

 

Specifični ciljevi projekta su:

  • povećati udobnost i dostupnost usluga javnog gradskog prijevoza za sve građane pod jednakim uvjetima,

  • smanjiti štetni utjecaj na okoliš smanjenjem onečišćenja zraka CO2 kroz zamjenu 7 postojećih autobusa novima s EURO 6 normama

  • povećati sigurnost putnika i vozača u javnom prijevozu

  • smanjiti troškove održavanja vozila

 

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

  • Nabava 7 solo gradskih poluniskopodnih autobusa

  • Održana početna i završna konferencija projekta

  • Izrađeni promotivni materijali

  • Zainteresirana javnost informirana o projektu

  • Ugovorene savjetodavne usluge i uspostavljen projektni tim za provedbu projekta

  • Projekt proveden u skladu s pravilima ESIF-a

 

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.999.999,96, od čega EU sufinancira u iznosu od 11.999.999,97 HRK.

 

Razdoblje provedbe projekta:

Od 2018. - 2020. kroz tri elementa projekta:

EP1 Nabava vozila

EP2 Promiđžba i vidljivost

EP3 Upravljanje projektom i administracije

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Bosančić ( pravnik.ivana@polet.hr )

 

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

- www.strukturnifondovi.hr

- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

 

 

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:
Strukturni fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

"Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Polet d.o.o. Vinkovci"

Facebook page Pišite nam POLET D.O.O.